Góra Śląska

     Pierwsze wzmianki o mieście Góra pochodzą z XII wieku. Góra jest wymieniana między innymi w 1155 roku w bulli papieża Hadriana IV. Kolejne dokumenty wspominają o przyznaniu praw miejskich według prawa magdeburskiego z rąk księcia Henryka III w roku 1289 jednakże dokument lokacyjny zaginął. W roku 1300 mieszczanie górowscy odkupili od księcia Henryka mennicę, prawo targowe i prawo targu solą. W roku 1304 Góra była pierwszą miejscowością w Polsce, która posiadała radę miejską z burmistrzem i rajcami.

     Na początku XVI wieku miasto przechodzi w ręce czeskie, a w drugiej połowie XV wieku Górę nawiedziły dwa wielkie pożary niszcząc niemal doszczętnie miasto. Tuż po drugim pożarze mieszkańcy przystąpili do budowy gotyckiego ratusza, którego wieżę zachowano jako dzwonnicę wzniesionego później zboru ewangelickiego. W roku 1528 w Górze wraz z powiatem górowskim miał miejsce początek reformacji religijnej. W roku 1590 w Górze powstała pierwsza apteka.

     W okresie od XV do XVII wieku miasto stało się dużym ośrodkiem sukiennictwa, następnie młynarstwa. Pod koniec XIX wieku w Górze funkcjonowały 83 wiatraki. Wojna 30-letnia spowodowała kolejny upadek miasta. Z 5 tysięcy mieszkańców niemal 4 tysiące protestanckich mieszkańców miasta opuściło swoje domy. W roku 1741 miasto weszło w skład Prus. W roku 1759 miasto po raz kolejny zostało poważnie zniszczone - wojska rosyjskie spaliły Górę. Odbudowa miasta trwała około 25 lat. W roku 1845 uruchomiono linię kolejową do Bojanowa, w roku 1906 do Odrzycka przez Głogów. Wiek XIX i XX to dynamiczny rozwój miasta i powstawanie nowych zakładów - wybudowano cukrownię Góra Śląska, młyn, rzeźnię, mleczarnię.

     W czasie II wojny światowej Góra ponownie uległa zniszczeniu - tym razem w około 30%. W roku 1945 Góra wraz z całym Dolnym Śląskiem ponownie wróciła w granicę Polski.

     Obecnie Góra jest miastem zamieszkiwanym przez ponad 12 tysięcy mieszkańców. Od roku 1998 jest siedzibą powiatu górowskiego.

Najważniejsze zabytki, budynki i miejsca w Górze to:

Stare zdjęcia GóryMiasta w pobliżu:
Bojanowo
Jemielno
Leszno
Rawicz
Szlichtyngowa
Wschowa
Londyn
Berlin
Nowy Jork
stat4u